Copyright©Webdesigner Go │Winterswijk

 

Home Algemeen Bestuur Nieuws foto Album Geschiedenis Contact

December 2018

De gemeente Winterswijk heeft het perceel grond in de hoek van de Bataafseweg en de Kottenseweg aangekocht om daar de nieuwe ijsbaan aan te leggen. De gemeenteraad heeft in oktober de begroting goedgekeurd, met daarin ook de aanleg van de nieuwe ijsbaan. De voorbereidingen voor alle benodigde procedures zijn opgestart. Het streven is dat de nieuwe ijsbaan eind 2019 in gebruik genomen kan worden.

Oktober 2018

De gemeenteraad heeft de gemeentelijke begroting goedgekeurd waarin een bedrag is opgenomen voor de aan te leggen ijs- en skeelerbaan.  De gemeente is in onderhandeling over aankoop van een perceel grond waar de ijs- en skeelerbaan gerealiseerd moet gaan worden.

Juni 2018

In het coalitieakkoord van het nieuwe college van B&W is op pagina 17 opgenomen in het Hoofdstuk:CULTUUR, SPORT EN VRIJETIJDSECONOMIE bij Ambities: “We realiseren een ijs- en skeelerbaan. “

31 Oktober 2017

Tijdens een gesprek van WIJV met de wethouder constateert WIJV dat de gemeente  op zeer korte termijn stappen moet maken, omdat het anders erg lastig wordt om in 2018 een nieuwe ijsbaan te realiseren. De wethouder onderkent dit en hij verklaart daarnaast dat hij nog steeds streeft naar realisatie van een nieuwe ijsbaan eind 2018, maar dat de gemeente nog geen definitieve locatie heeft.


14 September 2017

Op een vraag in de gemeenteraad van de heer van Beek, waaraan de burgemeester toevoegt “Kunnen we schaatsen volgend jaar wethouder?” antwoordt wethouder Aalderink: “Als het aan mij ligt wel. …….  Ons streven is om nog dit jaar de stappen daarvoor klaar te hebben en ook in de openbaarheid te brengen en dat we inderdaad volgend jaar december ‘ijs en weder dienende’ kunnen schaatsen in Winterswijk op een ijsbaan, die in die mate voldoet dat het veel sneller zal kunnen gaan dan op de huidige ijsbaan het geval was….   …  .. We gaan de goede kant op. Nogmaals als het aan mij ligt kunnen we volgend jaar misschien wel in november al schaatsen.”


20 Juli 2017

In een gesprek met burgemeester Bengevoord en wethouder Aalderink licht WIJV haar plan voor de nieuw aan te leggen ijsbaan toe. Zowel de burgemeester als de wethouder geven aan positief te staan tegenover het door WIJV gepresenteerde plan.


April 2017

WIJV presenteert haar startnotitie met de visie op de aan te leggen nieuwe ijsbaan aan de raadsfracties. Het plan behelst de aanleg van een zogenaamde combibaan met een toplaag van lichtgekleurd asfalt, die buiten de vorstperiode gebruikt kan worden om te skeeleren. Tijdens een vorstperiode kan een dunne laag water op de baan worden gepompt zodat er na weinig vorstdagen al ijs wordt gevormd dat geschikt is om op te schaatsen. De reacties zijn positief.


23 Maart 2017

Op vragen in de gemeenteraad van de heren van Beek en Jonker antwoordt wethouder Aalderink:

“Ik ga er vooralsnog van uit dat we in de loop van dit jaar een nieuwe plek voor de ijsvereniging kunnen vinden en als het dan inderdaad toch eens  een keer wil gaan vriezen in Nederland dat we dan volgend jaar inderdaad, of eind dit jaar, begin volgend jaar gewoon kunnen schaatsen in Winterswijk en we proberen dat te combineren met een aantal andere dingen.”


28 Februari 2017  

Voor de laatste maal is de waterafvoer van de ijsbaan aan de Misterweg open gezet. Het water loopt langzaam van de baan.

26 en 27 Januari 2017

Tijdens een korte vorstperiode kan er twee dagdelen geschaatst worden op de ijsbaan aan de Misterweg. WIJV verwelkomt tijdens die twee dagdelen 325 bezoekers.


December 2016

De gemeenteraad van Winterswijk is akkoord gegaan met de verkoop van het terrein aan de Misterweg, waarop de ijsbaan van WIJV gelegen is, aan HSF Logistics.

De gemeente verklaart met WIJV in gesprek te gaan over de aanleg van een nieuwe ijsbaan op een nog nader te bepalen locatie.Weersverwachting
Winterswijk
Weeronline.nl - Meer weer in Winterswijkweeronline.nl Altijd jouw weer

De ijsbaan is dicht